วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มะนาวช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไร lime diet


มะนาวช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไร

ผลงานวิจัยอยู่หลายเล่ม ที่แสดงให้เห็นว่า ถ้าระบบย่อยอาหารของคนเรา ไม่สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ จะส่งผลทำให้การลดน้ำหนักไม่ได้ผล เพราะระบบย่อยอาหารที่ไร้ประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นในการเผาผลาญไขมันเข้าสู่ร่างกายได้ และยังทำให้เกิดสารพิษตกค้างในร่างกาย และยากที่จะขจัดออกไปจากร่างกายอีกด้วย
ใน เมื่อ มะนาว มีคุณประโยชน์ในการช่วยในส่งเสริมระบบการย่อยอาหาร และช่วยในขบวนการกำจัดสารพิษได้เป็นอย่างดี มะนาว จึงถูกกล่าวขานว่ามีสรรพคุณในการลดความอ้วนได้อย่างดีที่สุด

โดยมะนาว มีส่วนประกอบของกรดไซตริก หรือกรดมะนาว (7-8% คือสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทุกๆ ประเภท)
ถ้ามะนาวถูกนำมาผสมรวมกับโปรตีนและกรดอื่นๆ ก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นให้น้ำย่อยในกระเพาะทำงานได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น มะนาวจึงสามารถที่จะใช้ควบคู่กับการลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ม.ลาดกระบังพบ นาโนซิงค์ออกไซค์ ทำให้ผลมะนาวดก


ค้นพบ สาร นาโนซิงค์ออกไซด์ พิชิตโรคแคงเกอร์ และ ทำให้มะนาวผลดก

                         จากการวิจัยของ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับศูนย์การวิจัยนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตร อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ได้วิจัยหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ให้สามารถที่จะเรียนรู้วิธีการปลูกมะนาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในที่สุดก็ ค้นพบอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ที่เมื่อนำมาฉีดพ่นที่ต้นมะนาว จะทำให้ผลดกขึ้น 20% ผลมะนาวกลมใหญ่ ผิวเขียวเป็นมันเงา ผลการทดลองไม่พบรอยจุดนูนสีน้ำตาลตามผล และไม่ถูกทำร้ายจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคแคงเกอร์ในมะนาวอีกด้วย แถมยังช่วยประหยัดต้นทุนถึง 75%

                         โดยทาง ศ.ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า จากการที่ราคาผลมะนาวในท้องตลาด มีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง ที่ผลมะนาวมีราคาที่ผลละ 7-10 บาท เนื่องจากในช่วงหน้าแล้งมีอากาศร้อน แห้งแล้ง เกษตรกรไม่สามารถปลูกมะนาวและได้ผลผลิตตามความต้องการของตลาด แต่พอเข้าหน้าฝน ต้นมะนาวก็จะถูกรบกวนจากโรคแคงเกอร์ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ผลผลิตมะนาวมีลดลง รวมถึงต้นทุนการผลิตสูง ทางวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อคิดค้นและวิจัยแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเรียนรู้วิธีการปลูกมะนาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดสามารถคิดค้นอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ใช้กับต้นมะนาวได้สำเร็จ จากนั้นนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการฉีดพ่นที่ต้นมะนาวในอัตราส่วน 50 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตร โดยมีระยะเวลาในการฉีดพ่นทุก 10-15 วันต่อครั้ง พบว่า เมื่อใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สามารถทำให้ผลมะนาวที่ได้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ผลมะนาวมีลักษณะกลมสวย ผิวเขียวเป็นมันเงา ไม่พบรอยจุดนูนสีน้ำตาลตามผล และไม่ถูกทำร้ายจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคแคงเกอร์ในมะนาวอีกต่อไป รวมถึงผลผลิตที่ได้มีปริมาณมากกว่าที่ไม่ได้ใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ถึง 20%

                         นอกจากนี้ยังทำให้ต้นทุนในการปลูกมะนาวของเกษตรกร ยังลดลงอีกด้วย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีหลากหลายชนิด เพื่อใช้ในการป้องกัน และกำจัดโรค รวมถึงแมลงศัตรูพืช โดยสารเคมีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสารเขียว หรือก็คือสารประกอบของทองแดง โดยเป็นสารเคมีที่นิยมกันมากในสวนมะนาว แต่สารเคมีประเภทนี้เป็นสารเคมีที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง หลังจากเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ฉีดพ่นแทนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีเหล่านี้อีกต่อไป ทำให้ลดต้นทุนลงได้ และยังได้ผลมะนาวที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย