Ads

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การทำให้มะนาว ออกผลนอกฤดูกาล


การทำมะนาวออกนอกฤดู


การทำให้มะนาวนอกฤดูนั้น ได้รับความนิยมขึ้นมากเรื่อยๆจากเกษตรกร ที่ปลูกมะนาวหลายราย เนื่องจากราคาของผลมะนาว ที่ออกผล พร้อมเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยวมะนาว มีราคาที่สูงกว่า ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวปรกติ (สิงหาคม-ตุลาคม) หลายเท่าตัว

การทำให้มะนาวออกผลนอกฤดูนั้น ทำได้หลากหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือ การปลูกมะนาว ในวงท่อซีเมนต์ ที่สามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ให้แก่ต้นมะนาว โดยการนำพลาสติกมาคลุมป้องกันฝน นั้นเอง โดยหลักการแล้ว การทำให้มะนาวออกนอกฤดูนั้น มี 2 ปัจจัยหลักๆ ที่จะต้องทำ เพื่อให้มะนาวพร้อมที่จะ ออกดอก ออกผล นอกฤดู ก็คือ

1 บำรุง ให้อาหาร ต้นมะนาว
2 ควบคุมปริมาณน้ำ เพื่อเร่งการออก

ขั้นแรกคือ การบำรุงใส่ปุ๋ย ให้ต้นมะนาว นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ต่อการทำ ให้ออกผลนอกฤดู เพราะถ้าเราเร่งให้ออกดอก แต่ต้นมะนาวไม่มีอาหาร ต้นมะนาวไม่มีความสมบูรณ์ ดอกมะนาวที่ออกก็จะร่วงหล่นในที่สุด และไม่ได้ผลมะนาว โดยเราจำเป็นต้องบำรุงต้นมะนาว ให้สมบูรณ์ ทั้งก่อนและหลังการอดน้ำ ในช่วงก่อนการบังคับให้มะนาวออกดอกในเดือน พฤศจิกายน นั้นเราควรทำการบำรุงต้นมะนาวด้วยปุ๋ย เช่น ปุ๋ย 16-16-16 และทำการตัดแต่งกิ่งมะนาว ไม่ให้หนาแน่น หรือเหลือน้อยเกินไป โดยเราต้องเลือกกิ่งที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรงเก็บไว้

ขั้นที่2 คือการบังคับให้ออกดอก ซึ่งทำได้โดยการทำให้มะนาวอดน้ำ โดยปกติมะนาวที่ปลูกในกระถาง หรือ ในวงท่อบ่อซีเมนต์ จะใช้การคลุมพลาสติก ป้องกันน้ำจากฝน โดยเราจะทำในเดือน พฤศจิกายน เพื่อให้เก็บเกี่ยวได้ในเดือน มีนาคม – เมษายน โดยการอดน้ำสำหรับตนมะนาวนั้น เราจะต้องทำให้มะนาวอดน้ำเป็นเวลา 10 วัน ซึ่งจะทำให้ใบมะนาวเหี่ยว และ ร่วงลงมาประมาณ 10 เปอเซ็นต์ โดยหลังจาก 10 วันแล้วให้เราทำการรดน้ำ และใส่ปุ๋ยสะสมอาหารให้แต่ต้นมะนาวอีกครั้งเพื่อให้ต้นมะนาว แตกใบอ่อน และ ออกดอก

หลังจากนั้นให้เรากลับมาบำรุงอาหารให้ต้นมะนาว พร้อมทั้งให้น้ำ และ ใส่ปุ๋ย (12-24-12) อย่าให้ขาดจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต (ประมาณ 4 เดือน หลังจากติดผล) ซึ่งก็คือ ประมาณ เดือน มีนาคม – เมษายน นั้นเอง)
นอกจากการควบคุมน้ำต้นมะนาวโดยการคลุมพลาสติกแล้ว อาจจะใช้วิธีการควั่นกิ่งเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงและท่ออาหารในกิ่งที่เราต้องการให้ออกผลก็ได้ โดยจะต้องไม่ควั่นกิ่งใกล้โคนกิ่งเกินไป และ ไม่ควรควั่นทุกกิ่งบนต้นมะนาว

เท่านี้เราก็จะได้มะนาวที่ออกผลผลิตในช่วงนอกฤดู ช่วงที่มะนาวมีราคาสูง แล้ว